1. ການປູກຫມາກຫຸ່ງຄວນເບິ່ງພື້ນທີ່ແນວໃດໃຫ້ເຫມາະສົມ

  ວັນທີ 6 ເມສາ 2013 ໝວດໝູ່ ການປູກໝາກຫຸ່ງ
  1. ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ປູກ​ພືດ​ຜັກຊະ­ນິດ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ນອກ­ຈາກ​ຈະເລືອກ​ແນວ​ພັນ​ທີ່​ໃຫ້​ຜົນ​ຜະ­ລິດຫລາຍ​ການ​ຄຳ­ນວນ​ພື້ນ​ທີ່​
   ໃຫ້ເຫມາະ​ສົມ​ກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ການ​ປະ­ຢັດ​ຕົ້ນ​ທຶນໃນ​ການ​ຜະ­ລິດ.
        ສຳ­ລັບ​ພື້ນ​ທີ່ 1 ໄລ່ ຫລື 1.600 ຕາ​ແມັດ​ຂອງ​ການ​ປູກຫມາກ­ຫຸ່ງ​ຖ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະ​ຖານ​ຄວນ​ໃຊ້​ໄລ­ຍະ​ຂອງ ການ​ປູກ​ແມ່ນ 2,5x2,5 ແມັດ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ຈຳ­ນວນ​ຕົ້ນ​ທັງ​ຫມົດ  256 ຕົ້ນ, ສ່ວນ​ຈຳ­ນວນ​ແນວພັນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບວິ­ທີ​ການ​ປູກ, ສະ­ເພາະ​ການ​ປູກຫມາກ­ຫຸ່ງ​ສາ­ມາດ​ປູກ​ໄດ້ 2 ວິ­ທີຄື:
  ລາຍລະອຽດ
Free Web Hosting