1. ມາຮຽນວິທີການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໃຊ້ໃນຄອບຄົວ

    ວັນທີ 8 ມີນາ 2013 ໝວດໝູ່ ການເຮັດປຸ໋ຍບົ່ມ
    1. ການ​ປູກ​ພືດ​ຜັກໃນ​ເນື້ອທີ່​ນ້ອຍ​ໃກ້​ກັບ​ເຮືອນ​ເປັນ​ຜົນ​ດີສໍາລັບ​ຄອບ­ຄົວ​ໃນ​ການ​ສ້າງລາຍ​ຮັບ​ເພີ່ມທັງ​ປະ­ຢັດ​ຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ​ໄປ​ນໍາ ເຊິ່ງ​ຝຸ່ນ​ເຄ​ມີ​ກໍ່​ສາ­ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະ­ລິດພືດ​ສວນ​ຄົວ​ເພື່ອ​ສະ­ຫນອງ​ທາດອາ­ຫານ​ທີ່​ຕ້ອງ­ການ​ສຳ­ລັບ​ການຈະ­ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃຫ້​ແກ່​ພືດ​ໄດ້, ແຕ່​ປະ­ຈຸ​ບັນ​ສັງ­ຄົມ​ເນັ້ນ​ອາ­ຫານປອດ​ສານ­ພິດ​ເປັນ​ຫລັກ ແລະ  ຄອບ­ຄົວ​ຊາວ​ກະ­ສິ­ກອນ​ໃນຫລາຍ​ຂົງ­ເຂດ​ກໍ່​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ­ໄຂນໍາ​ໃຊ້​ຝຸ່ນ ດັ່ງ­ກ່າວ ຍ້ອນ​ເຫດ­ຜົນບາງ​ປະ­ການ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງໄກ​ສອກ­ຫລີກ ຫລື ລາ­ຄາ​ແພງ.
         ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ­ຄວ້າກະ­ສິ­ກໍາ ແລະ ປ່າ­ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:
    ລາຍລະອຽດ

Free Web Hosting